A7231A 3A / 16V 高电流,高效 DC-DC Buck 降压转换器

A7231A  3A / 16V 高电流,高效率 DC-DC降压转换器Buck ( Step down )

支持非常低的电源输入范围4.2 ~ 16V和1.2 ~ 5V / 3A的输出定电压范围

超高效率達96%, 非常低的耗电流0.5mA

A7231A提供省空间設計的SOT-26 封装